Projekty kolejowe

 1. Przebudowa układu torowego bocznicy kolejowej PZZ Lubella sp. z o.o. sp. k.
  Zamawiający: Budownictwo Drogowe Zdzisław Kozieł – Projekt wykonawczy 2016 r.
 2. Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania pn. „Rozbiórka Wojskowej Bocznicy Kolejowej nr 812 w Świnoujściu”
  Zamawiający: Komenda Portu Wojennego Świnoujście – PFU 2017 r.
 3. Prace na linii kolejowej nr 22 na odcinku Radzice I – Radom Etap II”, realizowanego w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 22 i 25 na odcinku Gałówek – Tomaszów Maz. – Radom oraz przyległych łącznicach”
  Zamawiający: Infrares sp. z o.o. – Projekt wykonawczy 2017 r.
 4. „Zaprojektowanie i wykonanie robót pn. „Roboty torowe na stacjach i szlaku oraz modernizacja przejścia pod torami – linia kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk w ramach projektu prace na linii nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa- Dorohusk Na Odcinku Lublin – Dorohusk”
  Zamawiający: ZiK Sandomierz sp. z o.o. – Projekt wykonawczy 2017 r.
 5. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy istniejącej wojskowej bocznicy kolejowej nr 243 w związku z planowaną budową drogi – ulicy Dywizjonu 303 w Lublinie
  Zamawiający: Gmina Lublin – Kompletna dokumentacja projektowa zawierająca: projekt architektoniczno-budowlany, projekt wykonawczy, kosztorys, STWiORB, 2018 r.
 6. Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn: „Przebudowa toru nr 613 na bocznicy kolejowej Cemet S.A. w Nowinach.”
  Zamawiający: ZUHP SKOREM – Projekt wykonawczy 2018 r.
 7. Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn: „Wykonanie projektu przebudowy bocznicy „P.P.B „PREFBET” sp. z o.o. w Śniadowie.”
  Zamawiający: P.P.B „PREFBET” Spółka z o.o. – Projekt wykonawczy 2018 r.
 8. Wykonanie planu schematycznego bocznicy kolejowej CELSA „HUTA OSTROWIEC” Sp. z o.o. 
  Zamawiający: CELSA HUTA OSTROWIEC Sp. z o.o. – Schemat bocznicy 2019 r.
 9. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego „Prace na liniach kolejowych nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz”
  Zamawiający: Infrares sp. z o.o. – Projekt budowlany i wykonawczy 2019 r.
 10. Wykonanie projektu budowlanego branży torowej bocznicy kolejowej Centrum Diagnostyczno-Serwisowego Taboru Kolejowego Zakładu Inżynierii Kolejowej Sp. z o.o. w Sandomierzu
  Zamawiający: Zakład Inżynierii Kolejowej Sp. z o.o. – Projekt budowlany 2019 r.
 11. Opracowywanie projektu budowlanego dla modernizacji stacji 220/110 kV Rożki dla PSE S.A. – branża torowa
  Zamawiający: ENERGOPROJEKT POZNAŃ S.A. – Projekt budowlany 2019 r.
 12. Zaprojektowanie toru do hali lakierni wraz z uzyskaniem wynikających z przepisów zgód, pozwoleń, opinii, uzgodnień i decyzji pozwalających na realizację inwestycji.
  Zamawiający: CEMET S.A. – Projekt budowlany i wykonawczy 2020 r.
 13. Opracowanie projektu budowlanego zamiennego i projektu wykonawczego dla budowy układu torowego bocznicy bazy paliw Małaszewicze.
  Zamawiający: WIGATOR – projekt budowlany i wykonawczy 2020 / 2021 r.
 14. Wykonanie aktualizacji planów schematycznych Bocznicy kolejowej Grupy Azoty S.A. w Tarnowie
  Zamawiający: Grupa Azoty S.A. w Tarnowie – Schemat bocznicy 2022 r.
 15. Rozbudowa Stacji Rozładunku Surowca w Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. w Jaśle
  Zamawiający: Grupa Azoty PKCh Sp. z o.o. – projekt budowlany i wykonawczy 2023 r.

Konserwacje i przeglądy roczne bocznic kolejowych

 1. Wykonanie konserwacji wojskowej bocznicy kolejowej nr 270 w Nowej Dębie
  Zamawiający: 33 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY – konserwacja bocznicy 2019 r., 2023 r.
 2. Wykonanie usługi konserwacji i przeprowadzenia rocznego przeglądu wojskowych bocznic kolejowych w 2020 roku
  Zamawiający: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy – konserwacja bocznicy Kutno 2020 r.
 3. Wykonanie przeglądu rocznego bocznicy Prefbet Śniadowo
  Zamawiający: P.P.B „PREFBET” w Śniadowie – przegląd bocznicy 2021 r. 2022 r., 2023 r.
 4. Konserwacja bieżąca wojskowej bocznicy kolejowej nr 201 Radom
  Zamawiający: 42. Baza Lotnictwa Szkolnego – konserwacja bocznicy 2021 r., 2022 r., 2023 r.
 5. Stała konserwacja WBK oraz wykonanie przeglądu WBK 524 Grupa i 526 Gardeja 
  Zamawiający: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy – konserwacja bocznicy 2021 r., 2022 r.
 6. Wykonanie przeglądu rocznego bocznicy CIECH Sarzyna S.A.
  Zamawiający: Zakład Inżynierii Kolejowej Sp. z o.o. – przegląd roczny bocznicy 2021-2023 r.
 7. Wykonanie diagnostyki i oceny stanu torów i rozjazdów na podstawie wykonanych pomiarów geometrycznych bocznicy Bogdanka
  Zamawiający: Zakład Inżynierii Kolejowej Sp. z o.o. – ekspertyza bocznicy 2021 r.
 8. Wykonanie usługi konserwacji wojskowych bocznic kolejowych
  Zamawiający: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy – konserwacja bocznicy Łęczyca 2022 r., 2023 r. oraz Nowy Glinnik 2023 r.
 9. Wykonanie przeglądu rocznego bocznicy Huty Stalowa Wola
  Zamawiający: P.H.U „LOKOMOTIV” Bronisław Plata – przegląd bocznicy 2023 r.