Projekt Funkcjonalno – Użytkowy rozbiórki WBK 812 w Świnoujściu

 

Projekt funkcjonalno – użytkowy rozbiórki Wojskowej Bocznicy Kolejowej nr 812 w Świnoujściu był realizowany na przełomie marca i kwietnia 2017 r. Głównym powodem planowanej rozbiórki nieczynnej bocznicy była konieczność częstych remontów przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Wolińskiej, generujących stałe koszty dla Zamawiającego.
W czasie tworzenia PFU musieliśmy się zmierzyć z następującymi przeciwnościami:

Dużym utrudnieniem była lokalizacja zadania – Świnoujście od Sandomierza dzieli ok. 800 km. Dodatkowo Inwestorowi zależało na tym, by móc jak najszybciej ogłosić przetarg na roboty budowlane, dlatego termin wykonania projektu był niezwykle krótki. Zamawiający wymagał również licznych uzgodnień treści PFU m.in. z:

  • Zarządcami nieruchomości po których przebiega WBK 812
  • Zarządami dróg krzyżującymi się z bocznicą
  • Zakładem Linii Kolejowych w Szczecinie
  • Szefem Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie

Dzięki dobremu planowaniu oraz organizacji pracy, udało się nam oddać kompletne PFU po trzech tygodniach od podpisania umowy.

Po zakończeniu projektu Zleceniodawca wystawił nam poniższe referencje: