Przebudowa układu torowego bocznicy kolejowej PZZ Lubella

 

Projekt przebudowy bocznicy Lubella był realizowany od lipca do września 2016 r. Inwestor planował wykorzystanie przebudowanej bocznicy do przyjmowania zboża transportem kolejowym. W czasie projektowania układu torowego musieliśmy się zmierzyć z następującymi przeciwnościami:

Inwestorowi zależało na tym, by nawierzchnia na przejazdach drogowo-kolejowych na terenie Zakładu, zaprojektowana była z płyt małogabarytowych. Takie rozwiązanie wymagało zaprojektowania łuków poziomych o promieniach większych niż 300 m. Dodatkowo tor należało umiejscowić przy istniejącej rampie kolejowej przy której Inwestor planował budowę wagi kolejowej. Dzięki zastosowaniu dwóch łuków odwrotnych o promieniach 300 i 350 m umożliwiliśmy zabudowę przejazdów płytami małogabarytowymi, zachowując wymagane przepisami skrajnie. 

Po zakończeniu projektu Zleceniodawca wystawił nam poniższe referencje: